Twitter logo

Analys av bostadsdebatten

Vad som sägs, vem som hörs och hur det pratas om bostadsfrågan påverkar opinionen och i förlängningen politikens utformning, bland annat upplåtelseformernas ekonomiska villkor, som i sin tur påverkar vad som byggs samt människors möjlighet till tryggt  boende. Ur ett demokratiskt perspektiv är det därför relevant att studera och problematisera vem som har makten över dagordningen i bostadsdebatten.

Boinstitutet lät Tyréns, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad, undersöka det politiska samtalet om upplåtelseformerna i opinionstexter som publicerats i de 31 största svenska tidningarna under perioden augusti 2017 till augusti 2018.

Sammanfattning av undersökningen

Ladda hem undersökningen

Ladda hem som PDF
Öppna i webbläsaren

Ladda hem sammanfattningen

Ladda hem som PDF
Öppna i webbläsaren