Twitter logo

Är co-living lösningen på bostadsbristen för unga?

29 april arrangerade Boinstitutet studiebesök till COLIVEs nya delningslägenhet COLIVE LAB på Södermalm i Stockholm. Tillsammans med aktörer inom bygg och fastighetsbranschens gick vi husesyn i en boendeform vi sannolikt kommer se mer av i framöver.

Så vad är co-living? Enligt COLIVEs medgrundare och vice VD Katarina Liljestam Beyer påminner det om ett student/kollektivboende med skillnaden att det utformats med en tydlig ambition om att främja social gemenskap och boendekvalitet, sett till både fysisk miljö, service och matchning av hyresgäster för minskad friktion. Inspirationen kommer från så kallade hacker houses i USA där boendeformen är mer utbredd än i Sverige.

Avsikten är att matcha ihop hyresgäster som kan fungera bra tillsammans. Vi har också lagt vikt vid att utforma delningsbostaden med bra sociala ytor för umgänge men även jobbat med att minska risken för friktion mellan våra ”colivers”, exempelvis genom att städning av gemensamma utrymmen ingår i hyran, säger Katarina Liljestam Beyer, vice VD för COLIVE.

På COLIVE LAB på Södermalm i Stockholm kommer det under maj månad flytta in 11 personer, som valts ut bland tusen sökande. De boende är mellan 20 och 35 år, en målgrupp som i regel har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden.

Vi har själva barn som kommer behöva någonstans att bo i framtiden, samtidigt ser vi en kraftig urbanisering, bostadsbrist och en utbredd ensamhet i våra städer, där COLIVE kan vara en del av lösningen, säger Katarina Liljestam Beyer.

Genom att man delar utrymmen går det att pressa hyrorna, menar Jonas Häggqvist, medgrundare och VD av COLIVE, som har ambitionen att pressa hyran till 6000 kr – där el, försäkring, wifi och städ ingår i hyran. En stor del av projektet handlar även om den digitala plattformen, som förutom automatiserad matchning skall göra det enkelt att sköta allt kring boendet via sin mobiltelefon, exempelvis att hyra möbler.

Men vad tycker branschen och de unga själva om konceptet?

”Kan man hålla hyresnivån till 6000 kr så är det ett bra komplement för unga på bostadsmarknaden, kanske inte om man är student men för dem som har ett jobb, så absolut.”  Björn Lindgren, förbundschef för föreningen Jagvillhabostad.nu.

”Dagens och morgondagens bostadskonsumenter har delvis andra krav på sitt boende än gårdagens. Colive är ett exempel på den utveckling av nya boende- och upplåtelseformer som är så nödvändig för att möta det. Men innovation och förändring måste också uppmuntras av lagstiftning och organisationer på bostadsmarknaden.” Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige.

”Allt som kan mildra bostadsbristen och utveckla hyresrätten är positivt, förutsatt att reglerna i hyreslagstiftningen följs. Än så länge är det för tidigt att säga exakt vilka de hyresjuridiska konsekvenserna blir men vi ser hoppfullt på den här sortens initiativ.” Johan Mirtorp, Förbundsjurist, Hyresgästföreningen.

“Delningslägenheter är ett jättebra tillskott till vår bostadsmarknad. Det viktigaste är att de blir en bra områdesspridning av dem så att de även gynnar svagare ekonomier – men det verkar vara Colives avsikt. Målet om max 6000kr per boende är bra. Det som är extra intressant är ju det sociala experimentet med att föra samman olika personligheter och ”förvalta” sammansättningen. Spännande! Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitekter.

“Med tanke på den stora bostadsbristen i storstadsregionerna och svårigheterna att komma in på bostadsmarknaden tror jag att denna boendeform har en bra framtid. Det är flexibel och social, vilket jag tror kan attrahera en stor målgrupp, säger Therese Nerlund, bostadspolitisk expert och bitr. exploateringschef, Wallenstam.

“Det är välkommet med en nytänkande aktör som riktar sig till unga och erbjuder en attraktiv boendeform som inte kräver kapitalinsats och som dessutom är ett alternativ för de som inte vill bo ensamma. Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet.

Läs mer om Colive här