Twitter logo

Boinstitutet m.fl. skriver i Dagens samhälle om äldres incitament att flytta

Ensamheten skrämmer många äldre. Går den att bygga bort? Många äldre upplever att de har ett boende som inte längre passar deras livssituation. Men varför flytta när alternativen är få och kanske inte tillräckligt attraktiva – och när ekonomin ofta påverkas negativt?

 

Läs artikeln här.