Twitter logo

Boinstitutet stödjer Centrum för Boendets Arkitektur

Bostadsbyggandet har tagit fart under de senaste åren, men risken är stor att kvantitet går före kvalitet.

Både den fortsatta bostadsbristen och kvaliteten på det bostäder som byggs är stora utmaningar för samhället, vilket är bakgrunden till att Chalmers startat Centrum för Boendets Arkitektur (CBA). Med det nya initiativet vill Chalmers ta ett större ansvar för ökad kvalitet i bostadens arkitektur.

Centrum för Boendets Arkitektur ska genom kunskapsspridning, innovationer och kompetenshöjning vara en kraft som bidrar till att utveckla kvaliteter kring bostaden, boendets betydelse samt bostadens relation till utemiljön. Genom att skapa förutsättningar för samverkan mellan akademi, myndigheter och näringsliv kan det nya centret påverka och göra skillnad.  Boinstitutet ser fram emot ett kunskapsutvecklande samarbete.

Läs mer här