Twitter logo

Boinstitutets kunskapsråd

Sedan augusti har Boinstitutet ett kunskapsråd knutet till sig som bidrar med omvärldsbevakning och analys av frågor med koppling till boendet samt tar fram förslag till initiativ Boinstitutet ska driva.

I kunskapsrådet ingår Anna Granath Hansson, doktorand i fastighetsekonomi och juridik, KTH, Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet och Ola Nylander, professor vid institutionen för Arkitektur på Chalmers.

Läs mer om kunskapsrådet här