Twitter logo

Ny rapport: Sveriges flitigaste och kanske mest inflytelserika bostadspolitiska skribenter och debattörer

Rapporten "Bopol Topp 10- Analys av bostadsdebatten" är en kartläggning av opinionstexter om bostadsfrågor publicerade i svenska tidningar under ett år tillbaka. Rapporten besvarar vilka avsändare som stått för flest artiklar och vilka teman som varit mest tongivande under året.

– Syftet med Bopol Topp 10 är att få fler att skriva om bostadsfrågor, genom att uppmärksamma dem som faktiskt gör det, men också lyfta en diskussion om hur debatten förs, vilka frågor som ges utrymme och vad vi kanske borde prata mer om för att få en bostadspolitik som är socialt långsiktigt hållbar, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

Göteborgs-Posten publicerade flest artiklar

Av Sveriges tjugo största utgivare skriver Göteborgs-Posten flest artiklar, vilket delvis förklaras av maktskiftet i valet 2018 som väckt stor debatt, liksom kontroverser kring infrastrukturprojektet Västlänken. En viktig detalj är att Aftonbladet har störst räckvidd och därmed störst genomslag av alla Sveriges tidningar, vilket väger upp den annars liberala dominansen.

Bröderna Braw flitigaste bostadsskribenterna i Sverige

Dagens Nyheter har skrivit flest osignerade ledare, men för artiklar med namngiven avsändare är den flitigaste skribenten Daniel Braw på den moderata lokaltidningen Barometern-OT i Kalmar. Daniel har under mätperioden fått 33 opinionsbildande artiklar publicerade. Daniels bror, Johan Braw som är VD för Sölvesborgshem, är också flitig, men på Twitter, där han under året har skrivit flest inlägg av alla (624 st) taggat med #bopol, som är den vanligaste hashtaggen för inlägg om bostadspolitik.

Bröderna Braw förtjänar en eloge för sitt engagemang. Det behövs fler lika engagerade som dem så vi snabbare kan att hitta konstruktiva lösningar om en socialt hållbar bostadspolitik, där alla har ett tryggt och bra hem, säger Moa Andersson.

Socialdemokraterna- mest aktiva partiet i bostadsdebatten

Bland partier och organisationer står Socialdemokraterna (63 st) och Vänsterpartiet (38 st) bakom flest debattartiklar. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är de organisationer som kvalar in på Topp 10-listan, där samtliga riksdagspartier finns med. Totalt står inskickade debattartiklar för drygt hälften (51%) av alla opinionstexter i tidningar. Övriga, knappt hälften (49 %) av opinionstexterna är författade av tidningarnas egna ledarredaktion och krönikörer. I sammanhanget är det också viktigt att framhålla att tidningsredaktioner har möjlighet att styra vilka inskickade debattartiklar som publiceras och refuseras.

Stor debatt om bostadsbrist, hyressättning och hushållens skulder

Det osäkra parlamentariska läget och regeringsförhandlingarna, som senare landade i Januariavtalet, har varit föremål för stor debatt, visar en analys av de sex tidningarna med störst genomslagskraft. Centralt i debatten om Januariavtalet tycks vara förslaget om fri hyressättning i nyproduktion och behov av en skattereform. Vidare har debatten handlat om hushållens skuldsättning, amorteringskravet, hotet om finanskris, räntepolitik och byggregler. En fråga som löper som en röd tråd genom alla analyserade tidningar är bostadsbrist och hemlöshet bland utsatta grupper. Ideologiska skiljelinjer framträder dock när det gäller lösningarna. Ett exempel är hyressättningen, där liberala skribenter argumenterar för friare hyressättning i syfte att bredda bostadsmarknaden, medan skribenter till vänster ställer sig kritisk till förslaget med argumentet att marknadshyra leder till högre hyror.

Arkitekturdebatt- störst genomslag på Twitter

Om borgerliga röster dominerar bostadsdebatten i tidningsmedierna är de sociala medierna mer balanserade. Två av undersökningens största influencers är Gudrun Schyman, kommunpolitiker för Feministiskt initiativ, som med 127 000 följare når flest med sina bostadspolitiska inlägg, och Lars Beckman, riksdagsledamot för Moderaterna, som genom hög aktivitet (291 inlägg) och 16 000 följare har störst genomslag för inlägg om bostadsfrågor. Det tweet som enskilt haft störst genomslag står tidigare DN-journalisten Viktor Barth Kron för. Barth Kron, som idag arbetar för Kvartal, länkade i inlägget till en artikel i Dagens Nyheter om fin och ful arkitektur, där han riktar kritik mot såväl arkitekturupproret som dess kritiker.

Om undersökningen

Bopol Topp 10 – Analys av bostadsdebatten, är framtagen av Boinstitutet i samarbete med Tyréns, som samlat in 22 374 artiklar av opinionsbildande karaktär i tryckt nyhetsmedia under perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2019 som innehåller något av nyckelorden bostad, bostadsmarknad, bostadsbrist eller bostadspolitik, i samtliga böjningsformer. Därefter har samtliga artiklar av opinionsbildande karaktär valts utUrvalet består av 1 232 artiklar från de tjugo största utgivarna baserat på räckvidd i tryckt och digital form, uppdelat på storstads-/kvällstidningar samt lokaltidningar.

Boinstitutet har även gjort en analys av bostadsdebatten på Twitter, i samarbete med Meltwater, som sammanställt statistik över räckvidd, och rankat genomslaget för 100 twitterkonton som använt hashtag #bopol under perioden 1 september 2018 till 1 september 2019.

 

Länkar till undersökningarna

Bopol Topp 10 i tidningar

Bopol Topp 10 på Twitter

Pressmeddelande och bilder

Frågor?

Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet: moa.andersson@boinstitutet.se, 076 125 11 01

Erik Normark, kommunikationsansvarig, Boinstitutet: erik.normark@boinstitutet.se, 070 361 90 15