Twitter logo

Bopris ska belöna bra boende för alla

Det nyinstiftade Bopriset till minne av Josef Frank lyfter fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad.

Bopriset ska uppmärksamma och premiera ett byggande, en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett kvarter med liv mellan husen.

– Priset ska också lyfta fram hyresrätten som en attraktiv boendeform som inte bara är funktionell utan också vacker, modern och attraktiv för alla genom hela livet, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

Josef Frank hade i sitt arbete som arkitekt, i både Tyskland och Österrike under förra seklet, idéer som är minst lika aktuella  idag, inte minst som han betonade kvalitet och inte kvantitet i bostadsbyggandet samt  såg ett bra boende för alla  som avgörande för ett socialt, ekonomiskt och även politiskt hållbart samhälle. Hans betydelse som arkitekt är idag mer uppmärksammad än någonsin tidigare, inte minst internationellt.

– Vi vill stimulera samtalet om vad som utmärker en god bostad som är tillgänglig för alla, säger Moa Andersson.

Priset är på 100 000 kronor ges i form av ett stipendium till en person, en organisation, ett företag eller ett projekt. I juryn ingår Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, Erik Stenberg, forskare på KTH, Li Pamp, journalist och programledare, Rasmus Korsvall, regionchef för Hyresgästföreningen Norra Skåne, Peter Majanen, VD för strategiföretaget Quattroporte, samt Viktoria Walldin, antropolog på White arkitekter.

Nomineringsprocessen kommer starta efter sommaren 2018.