Twitter logo

Bopriset

Bopriset - till minne av Josef Frank 

Bopriset Flyttas fram*
Bopriset år 2020 kommer att ställas in med anledning av rådande Coronapandemi. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer mycket noggrant. Vi återkommer med information om när arbetet kan börja igen.
Bopriset- till minne av Josef Frank, är en del av Boinstitutets arbete för att lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad med en mix av olika boende- och upplåtelseformer. Bopriset instiftades 2018 och delas ut med stöd av Svenskt Tenn.

 

 

Vem och vad ska belönas

Bopriset ska belöna ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande för alla, ett byggande eller satsningar som skapar liv och aktivitet mellan husen och i kvarteren/området samt exempel på en lokalt förankrad och nytänkande bostadspolitik, lokala samarbeten och bostadsprojekt för ett inkluderande samhälle.

Priset på 100 000 kan ges till en enskild person, en organisation, ett företag eller ett projekt. Prissumman ska användas för kompetensutveckling eller kunskapsspridning inom ett område eller ämne med koppling till Bopriset.

Det är möjligt att nominera till Bopriset 2020 fram till och med 11 september.

Bopriset 2020 delas ut den 12 november på förmiddagen i samband med ett webbinarium. Mer information kommer.

Information om Bopriset 

Bopriset är en del av Boinstitutets arbete för att lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad med en mix av olika boende- och upplåtelseformer. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande och en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett kvarter eller område, med liv mellan husen. Bopriset delas ut med stöd av Svenskt Tenn.
Foto: Svenskt Tenn, Lennart Nilsson.
Josef Frank hade i sitt arbete som arkitekt, i både Tyskland och Österrike under förra seklet, idéer som är minst lika aktuella idag. Han betonade kvalitet och inte kvantitet i bostadsbyggandet och han såg ett bra boende för alla som avgörande för ett socialt, ekonomiskt och även politiskt hållbart samhälle.

Bopriset ska lyfta fram bostadsbyggandets, bostadsmarknadens och boendets betydelse för samhällsutvecklingen, men också hyresrätten som en attraktiv boendeform som inte bara är funktionell utan också vacker, modern och attraktiv för alla genom hela livet.

Bopriset 2019

2019 års vinnare av Bopriset- till minne av Josef Frank, är SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, som under sin hundraåriga historia arbetat långsiktigt, satsat på kvalitet samt utifrån sin upplåtelseform, den kooperativa hyresrätten, visat stor omtanke om de boende, senast med projektet Basaren på Kungsholmen ritat av Wingårdh arkitektkontor. Läs mer om vinnaren, och de tre hedersomnämnandena, här.

Bopriset 2018

2018 års vinnare av Bopriset- till minne av Josef Frank, blev Helsingborgshem för sitt arbete med att utveckla och rusta upp bostadsområdet Drottninghög. Läs mer om vinnaren här och se vår film om Drottninghög här:

Juryn

Juryn för Bopriset består av Li Pamp, programledare och journalist, Peter Majanen, grundare av strategi- och analysföretaget Quattroporte, Erik Stenberg, lektor på KTH samt expert på miljonprogrammet, Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet, Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör, Malmö och tidigare riksarkitekt,
adjungerad professor i arkitektur, Lunds Universitet och Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitektbyrå.

Bild i toppen: Stadsplan av Josef Frank, ur ArkDes samlingar.
Foto: Josef Frank, fotad av Lennart Nilsson 1958. Från Svenskt Tenns bildarkiv.
Bild: Akvarell av parhus, en av serie på sex stycken, 1950-tal. Ur ArkDes samlingar.