Twitter logo

Bopriset

Bopriset - till minne av Josef Frank 

 

Vem och vad ska belönas

Bopriset ska belöna ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande för alla, ett byggande eller satsningar som skapar liv och aktivitet mellan husen och i kvarteren/området samt exempel på en lokalt förankrad och nytänkande bostadspolitik, lokala samarbeten och bostadsprojekt för ett inkluderande samhälle.

Priset på 100 000 kan ges till en enskild person, en organisation, ett företag eller ett projekt. Prissumman ska användas för kompetensutveckling eller kunskapsspridning inom ett område eller ämne med koppling till Bopriset. Priset delas ut i Stockholm den 14 november av Boinstitutet med stöd av Svenskt Tenn.

Nomineringstiden för Bopriset 2019 är 4 juni – 15 september.

Bopriset delas ut i samband med ett seminarium, 14 november, 09:30-11:00, på Nationalmuseum i Stockholm. Anmälan till arrangemanget sker på Boinstitutets hemsida från mitten av oktober.

Vid frågor, kontakta verksamhetsledare Moa Andersson, moa.andersson@boinstitutet.se, 076 125 11 01.

Information om Bopriset 

Bopriset är en del av Boinstitutets arbete för att lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad med en mix av olika boende- och upplåtelseformer. Priset ska uppmärksamma och premiera ett byggande och en boendemiljö som inte har byggnaden i sig som mål, utan ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett kvarter eller område, med liv mellan husen.
Foto: Svenskt Tenn, Lennart Nilsson.
Josef Frank hade i sitt arbete som arkitekt, i både Tyskland och Österrike under förra seklet, idéer som är minst lika aktuella idag. Han betonade kvalitet och inte kvantitet i bostadsbyggandet och han såg ett bra boende för alla som avgörande för ett socialt, ekonomiskt och även politiskt hållbart samhälle.

Bopriset ska lyfta fram bostadsbyggandets, bostadsmarknadens och boendets betydelse för samhällsutvecklingen, men också hyresrätten som en attraktiv boendeform som inte bara är funktionell utan också vacker, modern och attraktiv för alla genom hela livet.

2018 års vinnare av Bopriset- till minne av Josef Frank, blev Helsingborgshem för sitt arbete med att utveckla och rusta upp bostadsområdet Drottninghög. Läs mer om vinnaren här och se vår film om Drottninghög här:

Juryn

Juryn för Bopriset består av Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö, Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet, Li Pamp, programledare och journalist, Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitektbyrå, Erik Stenberg, lektor på KTH samt expert på miljonprogrammet och Peter Majanen, grundare av strategi- och analysföretaget Quattroporte.

Bild i toppen: Stadsplan av Josef Frank, ur ArkDes samlingar.
Foto: Josef Frank, fotad av Lennart Nilsson 1958. Från Svenskt Tenns bildarkiv.
Bild: Akvarell av parhus, en av serie på sex stycken, 1950-tal. Ur ArkDes samlingar.