Twitter logo

Boprisets 10 toppkandidater!

Bopriset – till minne av Josef Frank, uppmärksammar och belönar ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande, för alla. När nomineringstiden gick ut den 31 oktober hade juryn 40 nomineringar att ta ställning till. Här presenteras juryn tio toppnomineringar.

Utan inbördes ordning:

 

Allmänna vägen

I den brokiga miljön utmed en av Göteborgs allra äldsta gator har Familjebostäder byggt 25 nya hyresrätter, ritade av Liljewall arkitekter, som är moderna men samtidigt historiskt förankrade i omgivande byggnader.

Aspö Eko-logi

Kommunala Skövdebostäder har skapat en ny stadsdel med fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet där stad och land möts. En mix av bostäder blandat med gård med djur, koloniområde, natur, sjöar och en förskola samt gemensamma aktiviteter för de boende.

Cykelhuset Ohboy!

Arkitekt- och byggherrefirman Hauschild + Siegel har med ett urbant nytänk tagit fram en byggnad som både är hotell och bostäder, där det ska vara enkelt att leva grönt och smart, och där cykeln enkelt parkeras utanför din dörr.

Drottninghög

Ett klassiskt miljonprogram i Helsingborg i behov av förändring, där kommunala Helsingborgshem gjort renovering och upprustning och där dialog med boende och lyhördhet varit centralt i processen.

Egnahemsfabriken

I Egnahemsfabriken på Tjörn får husbyggare möjligheten att genomföra sitt husbyggnadsprojekt i ett sammanhang där det finns resurser och stöd, samt tillfälle att dela sin kunskap med andra.

ETC Bygg

ETC Bygg ska uppföra klimatsmarta hyreshus i trä genom Sveriges största crowdfunding-kampanj, där huset och hyrorna som de boende har är säkerheten. Allt ETC Bygg gör i form av ritningar, byggerfarenheter och avtal publiceras öppet på projektets sajt.

KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab har startats för att råda bot på trögheten när det gäller att ta in nya tekniska lösningar i byggsektorn. Plattformen gör det möjligt för företag, forskare och studenter att göra undersökningar baserade på aktuell boendedata.

Oskarsgatan Kvarteret Ormen

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping av Sandell Sandberg arkitekter. Hyresrätter, stadsvillor, i en skala tydligt anpassad till platsen med en blandning av material och avvägd färgsättning där rummen mellan husen blivit definierade på ett mänskligt sätt.

Nyhem

Nyhem levererar byggsystem till byggherrar och organisationer som vill bygga billiga och energieffektiva lägenheter för att  bättre skapa förutsättningar för alla att bo, oavsett inkomst, bakgrund eller förutsättningar.

Örebromodellen

En modell för markanvisning med juridiskt hållbara krav på nybyggda lägenheter med överkomliga hyror. Modellen är anpassad till marknadens funktion och är möjlig att införa i alla kommuner – med dagens lagstiftning.