Twitter logo

Efter Vallastadens expo – vilka kommer bo och trivas där?

Den 18 september arrangerade Boinstitutet ett studiebesök för 15 opinionsbildare till Vallastadens bo- och samhällsexpo utanför Linköping. En helt ny stadsdel där ett fyrtiotal privatpersoner, arkitektbyråer och byggföretag, från mycket små aktörer till de allra största, uppfört drygt ett tusen bostäder samt kommersiella lokaler, gemensamhetslokaler och servicefunktioner.

Söndagen 24 sep var utställningens sista dag och nu återstår frågan – vem ska bo och trivas i Vallastaden? För bortom all ny teknik, spännande arkitektur och materialval återkommer frågan om en stadsdel med blandade upplåtelseformer också får en mix av invånare? Kommer människor med olika socioekonomiska förutsättningar verkligen flytta in och umgås förutsättningslöst i Vallastadens gemensamhetshus, eller har det byggts en stadsdel där endast människor med liknande bakgrund och ekonomiska förutsättningar flyttar in?

Boinstitutet kommer följa upp Vallastadens utveckling och arbeta vidare med bostadsfrågan kopplat till en av vår största samhällsutmaningar – segregationen.