Twitter logo

Bopriset- till minne av Josef Frank, delas ut den 14 nov på Nationalmuseum- och du är varmt välkommen!

Bopriset uppmärksammar och belönar ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande- för alla. Bland de 60 inkomna nomineringarna har en vinnare och tre hedersomnämnanden valts ut. Kom till Nationalmuseum 14 november för Boprisets prisutdelning och seminarium.

Anmäl dig nu

Bopriset – till minne av formgivaren och arkitekten Josef Frank, uppmärksammar och belönar ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande- för alla. När nomineringstiden gick ut den sista september hade juryn 60 nomineringar (mot 40 förra året) att ta ställning till och bland dessa har nu en vinnare och tre hedersomnämnanden valts ut.

Bopriset delas ut i samband med ett seminarium om de städer som nu växer fram och de städer som växer snabbare än någonsin tidigare. Hur skapar man en stad där människor vill bo idag, men också i framtiden?

 

Program

09:00-09:25, frukost och registrering.

09:30-11:00, seminarium och prisutdelning.

 

Välkommen till Nationalmuseum

Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet inleder tillsammans med Magnus Olausson, samlingschef, Nationalmuseum.

Någonting stort händer i Sverige

Samtidsspaning med Peter Majanen, VD och grundare, Quattroporte: “Tänk om tätt inte är rätt och om vackert är något mer än en åsikt. Och varför framtidens kommun tar saken i egna händer. Med utgångspunkt från ett konstnärligt verk från 2008 som visade sig vara profetiskt.” 

Att leda en stadsomvandling. Exempel från Kiruna och Malmö

Kiruna och Malmö är mitt i stora stadsomvandlingsprocesser. Hur har det gått, och vilka utmaningar ställs man som ledare inför vid en stadsutvecklingsprocess av megaformat? Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör, Malmö och tidigare riksarkitekt, adjungerad professor i arkitektur, Lunds universitet och Kristina Zakrisson, f.d. kommunstyrelsens ordförande i Kiruna.

Stadsomvandling på olika villkor i Skellefteå och Botkyrka

Skellefteå och Botkyrka står inför stadsomvandlingar med olika utmaningar och förutsättningar. Etableringen av batterifabriken i Skellefteå gör orten attraktiv för en högutbildad arbetskraft, men hur får man dem att vilja bosätta sig och skatta i kommunen? Botkyrka står inför omfattande renoveringar av miljonprogrammet och problem med bostadsbrist och trångboddhet. Hur kan de bygga för alla och renovera så att fler har råd att bo kvar? Evelina Fahlessonordförande i bygg- och miljönämnden, Skellefteå, samtalar med Ebba Östlinkommunstyrelsens ordförande, Botkyrka.

Fråga först, bygg sen! Medborgardialog i Helsingborg 

Innan man planerar för utveckling av en stad är det en god idé att ta reda på hur de som ska bo där vill ha det. Men hur för man en medborgardialog som gör skillnad på riktigt? Soraya Axelsson, projektchef, H22, Helsingborg, och Viktoria Walldin, socialantropolog, White, samtalar om stadsmässan H22 och dialogen inför upprustningen av stadsdelen Drottninghög, som var en anledning till att Helsingborgshem vann Bopriset förra året.

Sekelskifte eller miljonprogram- vad är fint, fult och kvalitet?

Varför älskar vi en del hus, men avskyr andra? Under året har debatten gått het kring fin och ful arkitektur, där stilideal från tidigare sekler ställs mot modernare uttryck. Vad är fint och fult? Är det i slutändan en fråga om kvalitet? Samtal med Nils Gustafsson Frecke, arkitekt samt lärare vid Ax:son Johnsons- stiftelsens sommarskola för arkitekter som vill bygga i klassisk stil, Agnes Paljak, arkitekt, General Architecture, och Erik Stenberg, bostadsforskare vid KTH och expert på miljonprogrammet.

Prisutdelning och samtal med vinnaren av Bopriset 2019

Maria Veerasamy, VD, Svenskt Tenn, om Svenskt Tenns engagemang i Bopriset och om Josef Frank. Jurymedlemmarna Li Pamp, journalist och programledare och Moa Andersson, verksamhetsledare Boinstitutet, presenterar de tre hedersomnämnandena och vinnaren av Bopriset 2019.

Moderator: Caroline Szyber, rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Frågor?

Kontakta verksamhetsledare Moa Andersson, moa.andersson@boinstitutet.se eller kommunikationsansvarig Erik Normark, erik.normark@boinstitutet.se

Läs mer om Bopriset här: https://www.boinstitutet.se/bopriset/