Twitter logo

Digital föreläsning om Viskaforsmodellen

Att bygga med högre kvalitet och hållbarhet leder till en högre initialkostnad, men till en lägre driftskostnad över tid. För att kunna förena kvalitet med lägre hyror bör hållbarheten beaktas i kalkylen. Det menar Antti Kurvinen, gästforskare vid CBA Chalmers, från Tammerfors Universitet i Finland, och författare till rapporten Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande.

Anslut via denna länk

Förutom lägre driftskostnad kan hållbara, kvalitativa material också skrivas av på längre tid än de standardiserade 50 åren, en avskrivningstid som hör samman med idéer från 1960-talet om att ett hus ska stå i 50 år innan det är dags att riva och bygga ett nytt hus.

I forskningen ”Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande” har forskaren Antti Kurvinen studerat allmännyttan Viskaforshems 18 passivhusvillor i trä. I forskningen ifrågasätter Antti Kurvinen också flera andra faktorer i boendekalkyler, exempelvis antagandet att det är större risk utanför storstäder att bostäder inte blir uthyrda, varpå det traditionellt sett ställs högre krav på vinster i de lönsamhetskalkylerna. De högre vinsterna uppnås med högre hyror, vilket leder till att det som skulle undvikas från början kan bli effekten av åtgärden: Tomma bostäder.

Varmt välkomna att ta del av Antti Kurvinens föreläsning om forskningen den 14 oktober, 12:00-13:00, via denna länk.

Ingen anmälan krävs. Föreläsningen arrangeras av Centrum för Boendets Arkitektur vid Chalmers.