Twitter logo

Lunchseminarium – vem tar notan för bostadsbristen?

Bostadspolitiken flyttar in i finansdepartementet när biträdande finansminister Per Bolund blir bostadsminister. Är det en markering av att bostadspolitiken nu är en av de mest prioriterade frågorna för den nya regeringen?

Sverige behöver  en brett förankrad och långsiktig bostadspolitik. Överenskommelsen mellan de två regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna innehåller 73 punkter, men bara fyra om bostadspolitiken, och åtgärder för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden saknas helt. Fler bostäder är avgörande för att unga ska ha möjlighet att utbilda sig och arbeta, men också avgörande för att arbetsgivare ska kunna rekrytera. Den nya regeringen behöver satsa på breda och långsiktiga bostadsreformer, som framförallt säkerställer att de som idag står längst från bostadsmarknaden får en bostad.

Välkommen till ett lunchseminarium om vad den nya regeringen behöver göra för att skapa förutsättningar för en brett förankrad och långsiktig bostadspolitik och varför detta inte kan vänta.

Susanna Skarrie, chefredaktör, Hem & Hyra, sammanfattar och kommenterar de senaste månadernas bostadspolitiska debatt,  Anna Breman, chefekonom, Swedbank, analyserar sambandet mellan bostäder, utbildning, arbetsmarknad och tillväxt, Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare, Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen, och Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, samtalar om varför bristen på  av bostäder till unga får så stora konsekvenser för näringslivet samt om hur nya bostäder kan finansieras.

Vid frågor – maila moa.andersson@boinstitutet.se