Twitter logo

Vad gör en plats attraktivare än en annan? Hur stor vikt fäster näringsliv vid boendeområdens attraktivitet för att locka arbetskraft? Vallastaden jämförs med den närliggande förorten Lambohov som blev till under miljonprogrammet. Båda representerar, för sin tid, en dröm om ett bättre boende och bättre liv.