Twitter logo

Bilden av de två viktigaste och helt dominerande boendeformerna, hyresrätten och det ägda boendet, är dramatiskt olika. Självklart påverkar det vad som byggs, vem det byggs för och hur vi  ser på och talar om olika boendeformer.

När vi idag talar om hyresrätten är det ofta kopplat till  ekonomisk utsatthet och som ett första, tillfälligt boende för unga och nyanlända, medan det ägda boendet förknippas med det motsatta, och som målet för en medveten och klok bostadskarriär. Hyresrätter beskrivs i termer av kvantitet, låg kostnader och snabb produktionstid. Bostadsrätter och villor beskrivs i termer av kvalitet, skönhet och värdetillväxt.

Vad är det som påverkar hur attraktiva de olika boendeformerna är? Kan man tala om hyrt och ägt boende utan att prata om klass och utanförskap? Hur påverkar byggbolagens, mäklarnas och medias retorik synen på olika boendeformer? Behövs det fler hyresrätter av högre kvalitet av välkända arkitekter för att locka fler till hyresrätten? Vad spelar media för roll i hur boendeformerna framställs? För vilka ska vi bygga hyresrätter? 

Medverkande:
Anders Nordstrand, VD, SABO
Andreas Bergström, vice VD, tankesmedjan Fores
Daniel Suhonen, Chef, Katalys
Jonna Sima, ledarskribent, Aftonbladet
Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert, Riksbyggen
Patrik Kronqvist, ledarskribent, Expressen
Stefan Ränk, VD, Einar Mattsson
Seminariet modereras av Willy Silberstein