Twitter logo

Macrofrukost med Olof Manner

Hur påverkar Brexit, handelskriget och oljepriserna svensk bostadsmarknad? Välkommen till Boinstitutets macroekonomiska frukost, med Olof Manner, analyschef hos Swedbank.

Anmäl dig nu

En fungerande bostadsmarknad, med en mix av upplåtelseformer, är avgörande för Sveriges långsiktiga tillväxt. Idag har vi en bostadsmarknad som stänger ute unga och resurssvaga och det är akut stor brist på bostäder i tillväxtregioner och städer med universitet och högskolor. Detta slår hårt mot utbildning, arbetsmarknad och integration.

Välkommen till ett frukostsamtal, där Olof Manner, analyschef på Swedbank, gör en makroekonomisk analys med utgångspunkt i den svenska bostadsmarknaden för att visa att omvärldsfaktorer, som handelskriget mellan USA och Kina, ett kommande Brexit samt höjda oljepriser, kommer att slå igenom på bolåneräntor, bostadspriser och bostadsbyggande.