Twitter logo

Allmännyttan – till vilken nytta?

Dags att lägga ned eller satsa igen?

Anmäl dig nu

Allmännyttan – till vilken nytta?

En skriande bostadsmisär och en ständigt växande bostadskö ledde till att bostadsbyggandet blev en av de viktigaste politiska frågorna under efterkrigstiden. Den bostadspolitiska utredningen under 1940-talet ledde fram till bildandet av de allmännyttiga bostadsföretagen, med målet att dels att hålla en hög och jämn byggproduktion, dels bygga bostäder för alla plånböcker. Under de senaste tjugo åren har allmännyttan kraftigt försvagats och är därför inte längre en garant för kommunerna att klara sin bostadsförsörjning. Samtidigt råder bostadsbrist i nio och tio svenska kommuner. Har allmännyttan spelat ut sin roll eller är det dags för nya allmännyttan?

Tre inlägg ger perspektiv

  • Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör och författare, analyserar allmännyttans betydelse för att förändra och modernisera Sverige fram till och med 70-talet.
  • Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen, Björn Sundin, tidigare kommunalråd, Örebro, med bland annat ansvar för bostadsbyggande samt Anders Nordstrand, VD, SABO, om allmännyttan som verktyg för samhällsutveckling.
  • Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert, SKL, om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning.

Inläggen kommenteras av Jonna Sima, ledarskribent, Aftonbladet och Andreas Bergström, vice VD, Fores.

Dessutom presenteras Boinstitutets undersökning, där femton kommuner intervjuats om bostadsförsörjning och allmännyttans roll.