Twitter logo

Se seminariet från Vallastaden!

Spännande diskussion om stadsdelar med mixade upplåtelseformer, arkitektur och materialval ger en blandad befolkning och skapar liv mellan husen.

Se seminariet här

Boinstitutet besökte Vallastadens bo- och samhällsexpo utanför Linköping 18 sep. Under dagen hölls ett seminarium om hur byggare och planerare tänkte förr och hur de tänker nu vid stadsplanering för att få liv mellan husen och vara attraktiva för näringslivet. Vallastaden jämfördes med den närliggande förorten Lambohov, som blev till som en reaktion mot miljonprogrammen. Diskussion om stadsdelar med mixade upplåtelseformer, arkitektur och materialval ger en blandad befolkning och liv mellan husen.

Medverkande:
Ali Hajar, planarkitekt, Linköpings kommun
Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
Magnus Hultegård, planarkitekt, Linköping kommun
Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Ola Gustafsson, arkitekt SAR/MSA Gehl

Moderator: Johanna Palmér, VD, Östsvenska handelskammaren