Twitter logo

Se seminariet om äldres incitament att flytta!

Se seminariet i efterhand

Se Boinstitutet och Villaägarnas seminarium i efterhand. Många äldre upplever att de har ett boende som inte längre passar med deras livssituation. Men varför flytta när alternativen till den egna hyresrätten, bostadsrätten eller villan är få och kanske inte speciellt attraktiva – och när ekonomin ofta påverkas negativt av ett bostadsbyte?