Twitter logo

Webbinarium: Viskaforsmodellen – högre kvalitet kan ge lägre hyra

Att bygga med högre kvalitet och hållbarhet leder till en högre initialkostnad, men till en lägre driftskostnad över tid. För att kunna förena kvalitet med lägre hyror bör hållbarheten beaktas i kalkylen. Det menar Antti Kurvinen, gästforskare vid CBA Chalmers, från Tammerfors Universitet i Finland, och författare till rapporten Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande.

Anmäl dig här

Förutom lägre driftskostnad kan hållbara, kvalitativa material också skrivas av på längre tid än de standardiserade 50 åren, en avskrivningstid som hör samman med idéer från 1960-talet om att ett hus ska stå i 50 år innan det är dags att riva och bygga ett nytt hus.

I forskningen ”Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande” har forskaren Antti Kurvinen studerat allmännyttan Viskaforshems 18 passivhusvillor i trä. I forskningen ifrågasätter Antti Kurvinen också flera andra faktorer i boendekalkyler, exempelvis antagandet att det är större risk utanför storstäder att bostäder inte blir uthyrda, varpå det traditionellt sett ställs högre krav på vinster i de lönsamhetskalkylerna. De högre vinsterna uppnås med högre hyror, vilket leder till att det som skulle undvikas från början kan bli effekten av åtgärden: Tomma bostäder.

Varmt välkomna att ta del av webbinarium om forskningen den 3 september, 12:00-13:00.

Upplägg

Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet och Ola Nylander, professor i arkitektur, Chalmers och föreståndare Centrum för Boendets Arkitektur, berättar kort om bakgrunden till forskningen och varför den behövs. Antti Kurvinen, gästforskare vid CBA Chalmers, från Tammerfors Universitet i Finland, presenterar forskningen. Mikael Bengtsson, VD, Viskaforshem, fördjupar tänket kring Viskaforshems långsiktiga arbetssätt. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, kommenterar forskningen. Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare, Uppsalahem och Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen, kommenterar forskningen och talar om hur den kan användas i praktiken. Jens Fredholm, publisher, Studentlitteratur, om varför Studentlitteratur ger ut forskningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och går att ansluta till via denna länk

Forskningen ges ut av Studentlitteratur, och finns att köpa här

Ett smakprov av forskningen finns här

 

Vid frågor, kontakta Boinstitutets verksamhetsledare Moa Andersson. moa.andersson@boinstitutet.se