Twitter logo

Experternas tre tips för bra bostäder fler har råd med

I flertalet svenska kommuner råder bostadsbrist. Störst är bristen på bostäder som hushåll med låga eller normala inkomster har råd med. Vad går att göra inom rådande regelverk och förutsättningar för att få fram fler bostäder till en lägre hyra eller pris för konsumenten? I en ny filmserie har Boinstitutet låtit fem bostadsexperter med olika perspektiv på bostadsfrågan ge sina tre bästa tips på det.

Bostadsexperten Björn Sundin ger sina tre bästa tips

I den här filmen får ni möta Björn Sundin, författare, föreläsare och tidigare kommunalråd i Örebro under en period när Örebro byggde flest bostäder i Sverige. Sina erfarenheterna har han samlat i boken ”Samhällsbygge pågår”, som finns att beställa i din bokhandel.

 

Bostadsexperten Marie Linder ger sina tre bästa tips

I den här filmen får du möta Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, som är en ideell folkrörelse som organiserar drygt 500 000 hushåll i bland annat frågan om fler hem till rimliga hyror. Mer info om vad Hyresgästföreningen gör och tycker i bostadsfrågan hittar du på Hyresgästföreningens hemsida .

Bostadsexperten Martin Grander ger sina tre bästa tips

I den här filmen får du möta Martin Grander, bostadsforskare vid Malmö Universitet. Martin disputerade 2018 med en avhandling om den ökande bostadsojämlikheten i städerna. Idag är han föreståndare för forskningsmiljön Bostäder och välfärd, lärare vid universitetet och frekvent anlitad föreläsare i frågor om stadsutveckling och bostäder. På Martins blogg kan du läsa mer om hans forskning och publikationer.

Bostadsexperten Jan-Ove Östbrink ger sina tre bästa tips

I den här filmen får du möta Jan-Ove Östbrink som är bostadspolitisk expert hos Sveriges kommuner och regioner (SKR), som är en medlems- och arbetsgivarorganisation med uppgiften stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. SKR har bland annat upphandlat ramavtal som kommuner och kommunala bolag kan använda för att köpa in bra bostäder till låga kostnader. Läs mer om SKRs arbete kring stadsplanering och bostäder på SKR:s webbsida.

 

Bostadsexperten Gunilla Grahn Hinnfors ger sina tre bästa tips

I den här filmen får du möta Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren, som i år har ett särskilt fokus på bostäder och hur bostadsbristen påverkar näringslivet. I rapporten “Från bostadsbrist till bostadslist” kan du läsa Västsvenska Handelskammarens förslag för att förbättra bostadssituationen.

Har du fler tips – kontakta oss!

Är du engagerad i bostadsfrågan och har fler tips eller goda exempel på hur det går att tillgängliggöra bostäder som fler har råd med?  Maila oss så kanske vi kan hjälpas åt att sprida kunskapen till fler!
Maila dina tips till info@boinstitutet.se