Twitter logo

Gertten: Bostäder kan inte bara vara ett spekulationsobjekt

Filmen PUSH visar hur människor trycks ut från städer i takt med att bostäder blir allt mer attraktiva som investeringsobjekt. I en exklusiv intervju med Boinstitutet ger regissören bakom PUSH, Fredrik Gertten, sin syn på det svenska bostadsförhållandet och vad vi kan göra för att bidra till en förändring.

8 av 10 svenska kommuner uppger att de har brist på bostäder. Samtidigt sjunker byggtakten i Sverige. Därtill står hundratusentals bostäder i miljonprogrammet inför omfattande renoveringsbehov. För att ha råd att renovera väljer många kommuner att ombilda delar av sitt hyresbestånd till bostadsrätter, eller sälja delar av hyresbeståndet i miljonprogrammet till privata hyresrättsaktörer där det förekommer aktörer som lyxrenoverar, vilket tvingar dem som inte har råd med de nya hyrorna att flytta.

Fenomenet kallas för renoviction (renovräkning på svenska) och förekommer i flera länder, vilket uppmärksammats av FN:s rapportör för rätten till bostad, Leilani Farha, som nu är aktuell i dokumentärfilmen PUSH av regissören Fredrik Gertten.

I filmen får vi följa Leilani Farha till länder över hela världen när hon möter hyresgäster och forskare som vittnar om hur låginkomsttagare och medelklass trycks ut ur städer världen över på grund av stigande bostadspriser och bostadsspekulationer.

I Tyskland, Spanien och Nya Zeeland har filmen väckt stor debatt och i några fall även lett till politiska förändringar menar Fredrik Gertten, som hoppas att filmen även ska få svenska politiker att agera.

– Bostäder kan inte bara vara ett spekulationsobjekt. Det är en mänsklig rättighet, säger Fredrik Gertten i en intervju med Boinstitutet.

Se PUSH och arrangera en visning där du bor

Vill du få fler att uppmärksamma de problem som PUSH lyfter? Dela intervjufilmen, se filmen PUSH som just nu visas på biografer runt om i Sverige och/eller arrangera en visning av PUSH om du företräder en förening, företag eller sällskap. För bokning av filmen kontakta film@wgfilm.com eller gå in på deras hemsida http://www.wgfilm.com/portfolio/push/