Twitter logo

Högt tempo Boinstitutets första år

Ett år har gått sedan Hyresgästföreningen startade Boinstitutet, för att skapa sammanhang att tala om framtidsfrågorna om ett social hållbart boende, en bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla. Boinstitutet har arrangerat ett stort antal seminarier, rundabordssamtal, studieresor och möten med intressanta personer från akademi, politik, media, civilsamhälle och näringsliv samt publicerat debattartiklar och gjort undersökningar.

Ambitionen är att hålla samma höga tempo framöver, närmast ett rundabordssamtal med unga bostadsengagerade personer, tätt följt av tre seminarier under Järvaveckan, om bostadsbristen bland unga samt om bostadssegregationen.

Ett varmt TACK till alla som varit med oss under det här första året och bidragit med kunskap och tid. Det är alla ni som möjliggör att samtalet om det framtida boendet nu bygger på kunskap. Ser fram emot fortsatta möten och samarbeten under Boinstitutets andra år.

Moa Andersson, Boinstitutet