Twitter logo

Interpellationsdebatt om hur generation Z vill bo

3 juni svarade bostadsminister Per Bolund på frågor om ungas boendesituation, med bakgrund av Boinstitutets rapport om hur generation Z vill bo- och varför

Interpellation 2018/19:239 Ungas möjligheter till bostad

av Lars Beckman (M) till Statsrådet Per Bolund (MP)

Det är viktigt att regeringen för en aktiv bostadspolitik som möjliggör för fler att få sin första bostad. I en undersökning med namnet Hur vill unga bo och varför? som genomförts av Boinstitutet och Ungdomsbarometern har man frågat var unga människor helst vill bo, och resultatet är mycket tydligt. Något som också är väldigt tydligt är att Sverige behöver 800 000 fler hem för att lösa boendebehovet till 2030, vilket är en tuff utmaning som behöver lösas.

Se interpellationsdebatten här.