Twitter logo

Kontakt

Hör gärna av dig till oss med tankar och idéer om framtidens boende.

Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Har du kunskap, tankar, idéer eller erfarenheter? Hör gärna av dig.

Moa Andersson

Verksamhetsledare
Tel: 076 125 11 01
Epost: moa.andersson@boinstitutet.se

Erik Normark
Press & kommunikationsansvarig
Tel: 070 361 90 15
Epost: erik.normark@boinstitutet.se

Följ oss på Twitter.