Twitter logo

Ny forskare till Boinstitutets kunskapsråd

Boinstitutets kunskapsråd bidrar med omvärldsbevakning och analys av frågor med koppling till boendet, samt bistår med förslag till utredning, forskning och arrangemang. Sedan december 2019 är Martin Grander, forskare vid Malmö universitet, en del av kunskapsrådet.

 

– Martin Grander är en stark röst i det offentliga samtalet om hur vi når en socialt hållbar bostadspolitik, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

Kunskapsrådets uppdrag är att bistå med förslag till utredning och forskning samt agera sakkunnig referensgrupp till Boinstitutet. Övriga medlemmar av kunskapsrådet är Anna Granath Hansson, doktor vid KTH, Ola Nylander, professor vid Chalmers och Irene Molina, professor vid Uppsala universitet.

-Bostadsfrågan är en av vår tids stora politiska utmaningar och för att hitta hållbara lösningar krävs såväl empirisk kunskap som bred dialog. Boinstitutet fyller en viktig roll som plattform för konstruktiva samtal och jag ser fram emot att vara en del av dessa, säger Martin Grander, doktor i urbana studier vid Malmö universitet

Martin Grander om:

Viktigaste bostadspolitiska frågan just nu?

-På kort sikt är den viktigaste frågan att lösa boendesituationen för den allt större grupp som står helt utanför den reguljära bostadsmarknaden. Den ökade strukturella hemlösheten och det faktum att kommunernas socialtjänst har blivit en av landets största hyresvärdar är knappast värdigt ett välfärdsland som Sverige. På längre sikt är den viktigaste frågan att skapa en bostadsförsörjning som inte reproducerar ekonomiska skillnader och skapar ojämna villkor för individernas framtidsmöjligheter. Boendesituationen ska inte vara avgörande för exempelvis tillgång till studier och arbete.

Tror du att politikerna kan lösa det?

-Ja, absolut. Men det krävs stora uppoffringar. För att lösa den bakomliggande problematiken behöver politikerna plocka bort ekonomiska privilegier från många av sina väljare. De tidigare vägval som har gjorts i svensk bostadspolitik har gjort det svårt för dagens politiker att välja nya riktningar utan att bli impopulär bland stora väljargrupper.

 

Läs mer om kunskapsrådet här