Twitter logo

Ny rapport: Ensam hemma

Var fjärde ung känner sig ensam, det är en ökning med 9 procentenheter sedan 2015. Den plats där unga oftast känner sig ensamma är i hemmet, det visar en ny enkätstudie från Boinstitutet och Ungdomsbarometern. Enligt unga själva skulle lägre boendekostnader bidra till att minska problemet.

 

Den ofrivilliga ensamheten är ett växande problem för folkhälsan. Att ensamheten ökar har flera orsaker, bland annat ökad psykisk ohälsa, sociala medier samt stress i skolan och arbetslivet. Vilken betydelse bostaden har för ensamheten är fortfarande ett förhållandevis outforskat område.

 Hemmet är den plats där vi spenderar mest tid, och då känns det självklart att undersöka vad vi kan göra där för att minska ensamheten, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

I enkätensvaren från 15 till 24-åriga i Sverige svarar var fjärde att de upplever livet som ensamt. Det är en ökning med 9 procentenheter sedan 2015. Även andelen som känner att livet är tråkigt och otryggt har ökat under perioden. På frågan om var de känner sig ensamma, svarar var tredje (32%) hemmet, vilket gör bostaden till den plats vid sidan av arbete/skolan (30%) där unga känner störst ensamhet.

Lägre boendekostnad för att ha råd med sociala aktiviteter är det förslag som flest unga anser kunna bidra till att minska ensamheten i hemmet (25%). På andra plats kommer arrangerade sociala aktiviteter för grannar (22%). På tredje plats kommer gemensamma sociala ytor i anslutning till bostaden (20%). På fjärde och femte plats kommer digital social app för grannar (16%) och att bo kollektivt och dela kök och vardagsrum (15%). Sist bland de tio alternativen rankas delad kontorsyta för att arbeta eller studera hemifrån (7%).

-Det finns mycket som bostadsbranschen och kommunerna kan göra för att minska ensamheten bland unga i boendet, exempelvis att erbjuda kompiskontrakt, delade och gemensamma sociala ytor, lokaler och aktiviteter för de boende, säger Moa Andersson

Länk till rapporten

Länk till pressmeddelande