Twitter logo

Så påverkas bostadssektorn av Corona

Nulägesanalys: Hur påverkas bostadsbyggandet, bostadsmarknaden och hushållen av Coronakrisen? Boinstitutet frågade Byggföretagen, Byggnads, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SBAB.

Boinstitutet har via mail frågat fem aktörer inom bostadssektorn om Coronakrisens konsekvenser och lösningar ur ett bostadsperspektiv för att beskriva nuläget. Ta del av undersökningen här

 

Sammanfattning av svaren:

Samsyn kring höjt bostadsbidrag

På kort sikt kommer vi att få se inkomstbortfall för landets hyresgäster och därmed en ökning av obetalda hyror, inkassoärenden och vräkningsärenden, menar Martin Hofverberg, chefekonom, för Hyresgästföreningen. För att underlätta för Sveriges hyresgäster uppmanar han fastighetsägare att erbjuda hyresrabatter och ha överseende med sena hyresinbetalningar tills dess att Coronakrisen är över. Hofverberg föreslår även en höjning bostadsbidraget, en tanke som delas av Fastighetsägarnas näringspolitiska chef Martin Lindvall:

“För att hantera breda inkomstbortfall bör man förbereda nödvändiga förändringar av bostadsbidraget, åtminstone tillfälliga sådana till att börja med. Här finns det ju ett uppdämt behov sedan tidigare”, säger Martin Lindvall, Fastighetsägarna.

Byggföretagen och SBAB vill lätta på amorteringskravet

Claudia Wörmann, bendeekonom, SBAB, säger att coronaviruset kan skapa oro bland köpare och säljare, vilket gör att fler kommer avvakta med att köpa, där den som nyligen blivit permitterad eller är i en riskbransch i högre utsträckning kommer att bo kvar. Det kan innebära stillastående till sjunkande priser på bostadsrätter, menar Claudia Wörmann. För att underlätta för drabbade hushåll föreslår Wörmann att man lättar på amorteringskravet. Det senare backas upp av Byggföretagens näringspolitiska chef, Tanja Rasmusson, som även föreslår att regeringen på längre sikt ser över bolånetaket och återställer ROT-avdraget för att stötta efterfrågan.

– Låg ränta tjänar som motvikt, möjligheten till amorteringsfritt påverkar konkret den som blivit arbetslös. Båda blir krockkuddar mot ett brant och plötsligt fall, säger Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB.

Byggnads vill se fler utbildningsplatser inom bristyrken

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm bedömer att byggföretagen ännu inte drabbats lika hårt som andra branscher, men att det kan ändras snabbt om karantänen utvidgas. Tanja Ramusson delar Byggnads analys av nuläget med tillägget att hon noterat att offentliga beställare redan drar in eller skjuter på underhåll, vilket framförallt drabbar de små- och medelstora företagen mycket hårt.

En generell uppfattning hos flertalet av de tillfrågade bostadsaktörerna är att sektorn påverkas indirekt av en kraftig konjunkturnedgång. I ett sådant läge föreslår Byggnads flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder, såsom att höja a-kassan och utöka antalet utbildningsplatser inom Yrkesvux och Yrkeshögskolan med betoning på bristyrken.

Ljuspunkter i kölvattnet av Coronakrisen

För att balansera upp frågorna om risker och utmaningar fick de tillfrågade aktörerna även svara på frågan om det finns något hoppfullt trots den allvarliga situationen:

Martin Hofverberg från Hyresgästföreningen svarade att Coronakrisen kan vara starten på den omställning som vi som samhälle behöver göra inför klimatkrisen: ”Vi har redan sett hur det politiska klimatet förändras av Coronapandemin, där åtgärder som var otänkbara igår är accepterade av alla idag”.

Claudia Wörmann från SBAB tror att fler kommer semestra på hemmaplan vilket gör att fritidshusen kommer ökar i värde. Wörmann understryker även att den låga räntan tillsammans med amorteringslättnader kommer hjälpa den som blivit arbetslös från ett brant fall.

Tanja Ramussson från Byggföretagen menar att människor alltid kommer behöva bostäder och att bostadsbyggarna har klarat kriser tidigare. ”Med rätt åtgärder, som stimulerar konsumtion och stöttar företag, kan vi hoppas på en återhämtning inom rimlig tid”.

Martin Lindvall från Fastighetsägarna framhåller att en tillfällig nedgång i bostadspriserna är väntad men att ekonomiska fundamenta talar för att det bara blir ett hack i kurvan, förutsatt att krisen blir kortvarig.

Johan Lindholm från Byggnads är trots utmaningarna hoppfull: ”Jag är övertygad om att när vi kommer ur denna kris kan vi lära av erfarenheterna. Det är en styrka att vi parter i branschen samarbetar och är beredda att göra de insatser som behövs”.

 

Om undersökningen

Med anledning av den akuta situationen har urvalet begränsats till en handfull organisationer som via mejl fått svara på sex frågor. Nulägesrapporten kommer förhoppningsvis vara ett stöd för bransch, politiker, myndigheter och media i sin fortsatta hantering av Coronakrisen.

Observera att rapporten ger en ögonblicksbild av nuläget hos ett litet urval av aktörer, och ska inte tolkas som representativt för hela sektorn. Undersökningen genomfördes av Boinstitutet mellan 18-20 mars 2020. Den information som presenteras i undersökningen kommer sannolikt justeras allteftersom förutsättningarna förändras.