Twitter logo

Save the date! #bopol tio i topp

Vem sätter agendan i bostadsdebatten? Boinstitutet bjuder in till mingel, samtal om opinionsbildning och avslöjar vem som varit den flitigaste bostadspolitiska skribenten de senaste 12 månaderna.

Vad som sägs, vem som hörs och hur det pratas om bostadsfrågan påverkar opinionen och i förlängningen politikens utformning. Ur ett demokratiskt perspektiv är det därför relevant att studera och problematisera vem som har makten över dagordningen i bostadsdebatten.

Boinstitutet har låtit Tyréns göra en diskursanalys 1 september 2018 till 1 september 2019 över vilka skribenter som är de mest flitiga att producera bostadspolitiska texter, vilka tidningar som lägger mest engagemang i frågan och vilka specifika frågor som lyfts mest. I samband med ett mingel och samtal avslöjas tio i topp-listan och såklart samtal med nummer ett på listan.

 

Save the date!

 

Datum: 10 oktober

Tid: 16:30-18:00

Plats: Stockholm

 

Inbjudan och anmälningslänk kommer i september. Maila verksamhetsledare Moa Andersson om du vill säkra en plats redan nu: moa.andersson@boinstitutet.se