Twitter logo

Se Boinstitutets seminarium från S-kongressen

Sverige behöver en brett förankrad och socialt hållbar bostadspolitik. Överenskommelsen mellan de två regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna innehåller 73 punkter, men bara fyra om bostadspolitiken, och åtgärder för att underlätta för de som står längst från bostadsmarknaden saknas helt.

Det finns inte någon skillnad i angelägenhet vad gäller regering eller opposition, bostadsförsörjningen är avgörande för människors möjlighet till utbildning, arbete och för Sveriges tillväxt.

På Socialdemokraternas kongress, fredag 22 mars, arrangerade Boinstitutet ett seminarium “Börjar social bostadspolitik med (S)? som berörde vad den nya regeringen behöver göra för att skapa förutsättningar för en brett förankrad och långsiktig bostadspolitik, varför detta inte kan vänta och vad kommunerna gör med dagens förutsättningar för att lösa bostäder för alla plånböcker. Här finns delar av seminariet sammanfattat: