Twitter logo

Se Boprisets utställning hos Form/Design Center i Malmö

25 jan - 14 mars kan du se Bopriset 2018 års tio toppkandidater hos Form/Design Center i Malmö

 

Att kunna erbjuda goda bostäder till alla är en utmaning som berör oss alla. Att inte kunna efterfråga en bostad påverkar människors möjligheter till studier, arbete och därmed Sveriges tillväxt. Den nya regeringen behöver satsa på breda och långsiktiga bostadsreformer, som framförallt säkerställer att de som idag står längst från bostadsmarknaden får en bostad.

I väntan på bostadsreformer vill Boinstitutet med Bopriset och Boprisets utställning visa på goda exempel på ett bostadsbyggande med kvalitet för alla plånböcker som görs redan utefter dagens förutsättningar. På utställningen, som pågår fram till 24 februari, kan besökarna ta del av juryns 10 toppkandidater samt lära sig mer om arkitekten och formgivaren Josef Frank, som hade en idé om att ett bra boende för alla är avgörande för ett socialt, ekono­miskt och även politiskt hållbart samhälle.

Med vår utställning om Bopriset hoppas vi kunna sprida goda idéer och inspirera till ett socialt hållbart bostadsbyggande. Läs mer om utställningen här

 

Psst! Boprisets utställning är flyttbar. Vi tar gärna emot förslag om var den kan flyttas under våren. Kontakta verksamhetsledare Moa Andersson moa.andersson@boinstitutet.se