Twitter logo

Se seminariet i efterhand: Allmännyttan – till vilken nytta?

11 april arrangerade Boinstitutet ett seminarium "Allmännyttan – till vilken nytta?" Seminariet livestreamades och finns också att titta på i efterhand på Boinstitutets Facebooksida.

Seminariet innehåller följande programpunkter:
  • Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör och författare, analyserar bostadspolitiken och allmännyttans betydelse för att förändra och modernisera Sverige fram till och med 70-talet.
  • Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen, Björn Sundin, tidigare kommunalråd, Örebro, med bland annat ansvar för bostadsbyggande samt Anders Nordstrand, VD, SABO, om allmännyttan som verktyg för samhällsutveckling.
  • Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert, SKL, om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning.
Inläggen kommenteras av Jonna Sima, ledarskribent, Aftonbladet och Andreas Bergström, vice VD, Fores.
Dessutom presenteras Boinstitutets undersökning, där femton kommuner intervjuats om bostadsförsörjning och allmännyttans roll.
Se seminariet här: https://www.facebook.com/Boinstitutet/videos/1954843804828085/