Twitter logo

Se seminariet “Vem tar notan för bostadsbristen” på svt play

Boinstitutets seminarium “Vem tar notan för bostadsbristen” livesändes av SVT Forum och finns att se i efterhand på SVT play här, 12:03 – 13:00:

Medverkande:

Susanna Skarrie, chefredaktör, Hem&Hyra

Anna Breman, chefekonom, Swedbank

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare

Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Silvia Kakembo, marknadsansvarig, Centigo, modererade.

Om seminariet:

Bostadspolitiken flyttar in i finansdepartementet när biträdande finansminister Per Bolund blir bostadsminister. Är det en markering av att bostadspolitiken nu är en av de mest prioriterade frågorna för den nya regeringen?

Sverige behöver  en brett förankrad och långsiktig bostadspolitik. Överenskommelsen mellan de två regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna innehåller 73 punkter, men bara fyra om bostadspolitiken, och åtgärder för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden saknas helt. Fler bostäder är avgörande för att unga ska ha möjlighet att utbilda sig och arbeta, men också avgörande för att arbetsgivare ska kunna rekrytera. Den nya regeringen behöver satsa på breda och långsiktiga bostadsreformer, som framförallt säkerställer att de som idag står längst från bostadsmarknaden får en bostad.