Twitter logo

Se webbinariet om Viskaforsmodellen i efterhand

I forskningen ”Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande” har forskaren Antti Kurvinen studerat allmännyttan Viskaforshems 18 passivhusvillor i trä. I forskningen ifrågasätter Antti Kurvinen också flera andra faktorer i boendekalkyler, exempelvis antagandet att det är större risk utanför storstäder att bostäder inte blir uthyrda, varpå det traditionellt sett ställs högre krav på vinster i de lönsamhetskalkylerna. De högre vinsterna uppnås med högre hyror, vilket leder till att det som skulle undvikas från början kan bli effekten av åtgärden: Tomma bostäder.

 

Upplägg

Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet och Ola Nylander, professor i arkitektur, Chalmers och föreståndare Centrum för Boendets Arkitektur, berättar kort om bakgrunden till forskningen och varför den behövs. Antti Kurvinen, gästforskare vid CBA Chalmers, från Tammerfors Universitet i Finland, presenterar forskningen. Mikael Bengtsson, VD, Viskaforshem, fördjupar tänket kring Viskaforshems långsiktiga arbetssätt. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, kommenterar forskningen. Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare, Uppsalahem och Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen, kommenterar forskningen och talar om hur den kan användas i praktiken. Jens Fredholm, publisher, Studentlitteratur, om varför Studentlitteratur ger ut forskningen.

 

Forskningen ges ut av Studentlitteratur, och finns att köpa här

Ett smakprov av forskningen finns här

Vid frågor, kontakta Boinstitutets verksamhetsledare Moa Andersson. moa.andersson@boinstitutet.se