Twitter logo

Äga till varje pris

Bostadsrätten lyfts ofta fram som den ideala boendeformen av politiker och debattörer. Men få köpare av bostadsrätter reflekterar över hur lagskyddet runt BRF:erna faktiskt ser och fungerar. I Sverige finns få äganderätter och majoriteten av lägenheterna som köps innebär ett delägande i en bostadsrättsförening.

Arwidssonstiftelsens journalistpris Olle Bengtzon-priset gick i år till granskningen av en bostadsrättsförening i Malmö som blivit kapad. Reportagen om den så kallade Kinesiska muren som publicerades i Sydsvenskan bidrog till att krav nu ställs på ett stärkt lagskydd för bostadsrättsinnehavare. Vad händer när en BRF blir kapad och vilka är konsekvenserna för de boende? Vilka är riskerna med BRF:en? Vilka lagförändringar är det som nu diskuteras i riksdagen och hur kommer det att påverka boendeformen? Är BRF:en en i alla avseenden en bra, trygg boendeform?

Vi pratar om detta med journalisten Dan Ivarsson och Ulrika Blomqvist som är VD på intresseorganisationen Bostadsrätterna.

Arwidssonstiftelsen

Arwidssonstiftelsen är en fristående organisation med uppgift att stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Stiftelsen stöttar bland annat journalistik inom bygg- och bostadssektorn genom Olle Bengtzon-priset på 75 000 kr.

arwidssonstiftelsen.se/

Dan Ivarsson

Journalist på Sydsvenska dagbladet

Dan Ivarsson har gjort flera stora granskningar av kapade och plundrade bostadsrättsföreningar. Han fick Olle Bengtzon-priset 2020 tillsammans med Erika Oldberg för deras granskning av bostadsrättsföreningarna i ”Kinesiska muren”.

www.sydsvenskan.se

Ulrika Blomqvist

VD på Bostadsrätterna

VD Bostadsrätterna och tidigare chefsjurist på SBC. Lång erfarenhet av juridiska frågor avseende bostads- och hyresrätt. Medverkat som expert bland annat i utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden, samt i referensgruppen avseende Hyreslagsutredningen.

www.bostadsratterna.se

Veronica Hejdelind

Verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen. Moderator för samtalet.

Har tidigare arbetat som intendent på Nationalmuseum, Publikchef på ArkDes (fd Arkitekturmuseet) och projektledare på Utopia Arkitekter.

Kontaktperson

Kris Johnson-Jones

kris.jones@arwidssonstiftelsen.se, 0709 856 171