Twitter logo

Äldreboendets nya roll på orten

Från att äldreboendet tidigare inte sällan placerades i periferin ser vi idag en ny typ av äldreboende som bidrar till plats och samhälle. Det nyligen färdigställda äldreboendet i Farsta Strand, utanför Stockholm, ligger på en plats som kanske tidigare inte kopplats som en naturlig hemvist för 80+ personer. Centralt vid ortens torg, byggt som tillbyggnad ovanpå en tunnelbanestation samt en matvarubutik bidrar byggnaden med inte bara en fysisk närvaro utan med liv och rörelse i och kring byggnaden. Vad ser vi framöver att äldreboendet och till dem knutna funktioner kan bidra med för att skapa levande rum i våra städer och samhällen, där boendet med kringfunktioner blir kyrkan mitt i byn och noden i centrum?

Liljewall

Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Genom skräddarsydda team kryddade med know-how inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, visualisering & grafisk design så skapar vi hållbar arkitektur som känns i hjärtat.

www.liljewall.se

Sandra Westin

Arkitekt SAR/MSA

Sandra har över 15 års erfarenhet från arkitektbranschen där hon jobbat med såväl stora sjukhus- och universitetsprojekt som mindre privata bostadsprojekt. Att skapa en intressant och hållbart gestaltad livsmiljö är en strävan hon alltid haft – särskilt inom vård- och omsorgsboenden.

Eva Kriegelstein

Projekt och Konceptchef, Stenvalvet

Eva har sedan 3,5 år arbetat med projektutveckling på Fastighetsbolaget Stenvalvet med projekt i olika skeden. Eva har ett stort engagemang och kunnande kring samhällsfastigheter och särskild kompetens inom boende för äldre.

Kontaktperson

Sandra Westin

sandra.westin@liljewall.se, 0765 017 175