Twitter logo

Allt du skulle velat fråga om (hyres)bostäder, men inte kommit dig för

-tio organisationer frågar Sveriges Allmännytta om hyresboende och bostadspolitik.

1.4 miljoner svenskar i olika åldrar, familjevarianter och förutsättningar lever i hyreslägenheter som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsbolag. Vad undrar de om sitt boende? Vad skulle de vilja fråga dem som äger och sköter deras hem och hushåll? Och vad undrar de som inte ens har en bostad?

Vi lät tio viktiga organisationer som representerar studenter, pensionärer, människor med funktionsvariationer, miljöintressen, barnfamiljer, hemlösa mm ställa en fråga till Anders Nordstrand, VD på Sveriges Allmännytta. Tillsammans utgör de ett brett snitt av olika perspektiv på bostadsfrågorna.

Välkommen till en intressant frågestund med många synvinklar på boende, bostäder och människors olika förutsättningar, där vi får svar på hur Sveriges Allmännytta resonerar och tar ställning kring mål och politiska krav.

Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som tillhandahåller hyreslägenheter till en och en halv miljon svenskar. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Sverigesallmannytta.se

 

Anders Nordstrand

VD, Sveriges Allmännytta

Anders Nordstrands VD-roll föregås av en lång bakgrund i bostadssektorn och politiskt styrda organisationer. Han är en flitig debattör som är stridbar när det gäller bostäder till rimliga kostnader för både hyresgäster och bostadsbolag.

Jesper Liveröd

Pressansvarig, Sveriges allmännytta. Frågeställare

Kontaktperson

Jesper Liveröd

jesper.liverod@sverigesallmannytta.se, 08-406 55 25