Twitter logo

Att bygga samhällen redo för förändring

Hur kan offentlig verksamhet och privata bolag arbeta mer effektivt tillsammans för att bygga ett samhälle redo för förändring? Kan vi tillsammans samverka för att klara utmaningar med en ökad befolkningsmängd, begränsade ekonomiska förutsättningar, byggnadsbehov och krav som förändras och samtidigt ämna till att göra minsta möjliga avtryck på vår planet?

Vårt samhälle kommer att stå inför stora förändringar under åren som kommer. Oavsett vad för utmaningar framtiden för med sig tror vi att anpassningsförmåga är en del av lösningen. Genom att kombinera innovation och traditionella metoder, i partnerskap med expertis från både offentlig och privat sektor, och genom att planera i förväg, alltid med hållbarhet i fokus, kan vi skapa samhällen redo för konstant förändring.

Adapteo

Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, boende och event. Med en modulär och cirkulär byggteknik kan vi förändra, återanvända, skala upp och skala ner våra byggnader på ett par veckor. Våra byggnader kan användas i några dagar eller under obestämd tid, alltid optimerade för aktuella behov. Adapteo finns i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland.

Adapteo.com

 

Hanna Wennberg

Senior VP Marketing, Communication and Sustainability, Adapteo

Hanna Wennberg sitter i Adapteo Groups koncernledning och leder det flexibla fastighetsbolagets globala marknads- och hållbarhetsavdelning, med fokus på att nå bolagets målsättning att med anpassningsbara byggnader bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Cristiana Caira

Arkitekt SAR/MSA, Partner och styrelseledamot White arkitekter

Cristiana är arkitekt med över 20 års erfarenhet av planering av lokaler för vård och hälsa. Under de senaste 5 åren har hon varit uppdragsansvarig för omstruktureringen av Karlstads sjukhus, Psykiatrins Kvarter på SÄS i Borås och för utvecklingen av Panzisjukhuset i Kongo. Inom White är hon partner och styrelseledamot. Sedan februari 2020 är hon verksam som konstnärlig Professor på Chalmers och CVA, Centrum för Vårdens Arkitektur.

whitearkitekter.com

Maria Wetterstrand

VD, Miltton Europe

Maria är VD för Miltton Europe, en konsultbyrå inom Public Affairs, där hon hjälper företag att förstå vad som händer inom politiken på EU-nivå, inte minst vad gäller den gröna omställningen, Green Deal och återhämtningen efter Covid-19-pandemin.

Maria är också grön samhällsdebattör, talare, moderator och skribent, tidigare mångårig riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet de Gröna. Under tiden som språkrör blev hon en av Sveriges mest populära politiker och den hittills mest uppskattade gröna politikern i Sverige.

mariawetterstrand.se

Anna Hinseäng

Mark- och exploateringschef, Ronneby kommun

Anna Hinseäng är mark- och exploateringschef i Ronneby kommun och ansvarar för kommunens samhällsbyggnadsprocess. I hennes tjänst ingår att leda arbetet med en hållbar samhällsutveckling i kommunen. Anna har breda kunskaper och stor förståelse för hur fastighetsbranschen fungerar. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare och har erfarenhet från både kommunal och statlig tjänst.

Caroline Szyber

Moderator

Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott

Kontaktperson

Cecilia Eklund

Cecilia.Eklund@adapteo.com