Twitter logo

Blandade upplåtelseformer

Våga se bortom det traditionella och bygg något annat än bostadsrätt och hyresrätt!

Vi behöver få ett ökat fokus på en variation av vår bostadsmarknad. Och vi behöver en bredare förankring av hela bostadsfrågan i vårt samhälle. En av nycklarna är blandade upplåtelse- och bostadsformer. Tillsammans kan olika former som bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och byggemenskaper bidra inte bara till att fler får sin egen bostad, utan även till ett områdes sociala och ekonomiska hållbarhet. När byggandet nu viker och vi befinner oss i en kris, är det extra viktigt att ta tillvara på mångfalden. Upplåtelseformer som involverar och skapar ett stort engagemang för både bostaden och bostadsområdet är en lösning som av erfarenhet överlever över tid.

SKB

Stockholms Kooperativa Bostadsförening

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 90 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar kooperativa hyresrätter som förmedlas efter turordningsprincip. SKB etablerades 1916 och är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på regionens bostadsmarknad.

www.skb.org

Instagram

Eva Nordström

VD

Eva Nordström är vd för SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Med en lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen samt kooperativa företag och organisationer, leder hon sedan drygt fem år tillbaka Stockholms största privata hyresrättsaktör med 91 000 medlemmar, 146 fastigheter, 8 114 lägenheter och med målet att byggstarta drygt 1 500 kooperativa hyresrätter fram till 2027.

Kontaktperson

Yvonne Edenmark Lilliedahl