Twitter logo

Klimatpolitik i all ära – men vem ska göra jobbet?

Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att nå dit krävs stora insatser för ökad energieffektivisering, elektrifiering och digitalisering. Politikern är väl medveten om detta, det instiftas klimatsmarta strategier och finansiella smörjmedel. Det är bra, men man glömmer vem det är som ska utföra själva jobbet.

Klimatomställningen är möjlig att genomföra – det hänger dock på att yrkesskickliga installatörer kan planera, projektleda och utföra jobbet. Det krävs rätt kompetens för att installera smart teknik som gör värme, vatten, el och ventilation energieffektivt i samspel med energinätens kapacitet. Det krävs många installatörer för att installera den mängd av alla nya laddstationer och solpaneler som behövs för att Sverige ska klara klimatmålen.

Installatörsföretagen har tagit fram en rapport som sätter fingret på just det – branschens akuta kompetensbrist får direkta klimateffekter. Installatörer är nödvändiga för att åstadkomma den energi- och klimattransformation som Sverige och världen måste genomföra. Hur ser kompetensbehovet ut och hur ska vi komma tillrätta med det? Vad är det som behövs egentligen?

Installatörsföretagen

Mer information kommer

Amanda Rafter Ekenman

Chef kompetensförsörjning Installatörsföretagen

Caroline Szyber

Moderator

Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott

Kontaktperson

Amanda Rafter Ekenman

amanda.ekenman@in.se, 070-389 76 04