Twitter logo

Bostad först – för att det funkar!

Bostad först är en effektiv och evidensbaserad modell för att minska hemlösheten. Boendemodellen ger människor i hemlöshet en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett boende sedan får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera utifrån hyreslagen. Cirka 80 procent av de som får bostad och stöd genom Bostad först bor kvar i sina lägenheter. Det visar både svensk och internationell forskning.  

Stockholms Stadsmissions Bostad först erbjuder en paketlösning, som innehåller ett brett stöd till deltagaren för att denne ska kunna bo bra och bo kvar.  Socialtjänsten gör placeringen och fastighetsägare erbjuder lägenheter runt om i Stockholms län. Målet med boendet är att deltagaren på sikt ska ta över hyreskontraktet själv. 

Ett eget boende är en mänsklig rättighet och genom samverkan med fastighetsbranschen gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla! 

Stockholms stadsmission

Stockholms stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället. Vår vision om ett mänskligare samhälle för alla innebär ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och har tillgång till bostad, utbildning och arbete. 

Stadsmissionen.se

Pernilla Parding

verksamhetsområdeschef, Stockholms stadsmission 

Pernilla Parding är utbildad socionom och har arbetat med människor i utsatthet och hemlöshet i nästan 20 år. Hon har erfarenhet från såväl öppna verksamheter, stödboenden och socialtjänst och har arbetat med metoden Bostad först sedan 2014.  

– Då fler grupper än tidigare har svårt att få inträde på den ordinariebostadsmarknaden ser Stockholms stadsmission det som avgörande att arbeta innovativt och i samverkan med andra aktörer för att nå breda och flexibla lösningar i syfte att alla människor ska kunna få och ha ett hem. Bostad först står ut som en av de mest framgångsrika modellerna. 

Sarah Pettersson

Relationsförvaltare, Stena Fastigheter AB

Sarah är en av Stena fastigheters relationsförvaltare. I hennes uppdrag ingår arbeta med och utveckla socialt engagemang i de områden där Stena har fastigheter, för att skapa trivsamma boendemiljöer. I detta arbete ingår att skapa relation med både hyresgäster och andra aktörer, till exempel skola, fritidsgårdar och idéburna organisationer. 

Kontaktperson

Pernilla Parding

pernilla.parding@stadsmissionen.se, 0704 256 690