Twitter logo

Bostadskrisen i Coronapandemins spår

Coronapandemin har ställt mycket på ända. Vilka effekterna blir på bostadsbyggandet kan vi ännu inte överblicka. Redan före utbrottet var bostadsbehovet stort för de med vanlig plånbok och gapet mellan utbud och behov riskerar nu att ytterligare späs på. Hur kan vi säkra ett bostadsbyggande för alla utifrån rådande omständigheter? Hur skapar vi en blandning av bostadsformer som passar olika målgrupper? Och vilken roll har de olika aktörerna inom byggande?

I detta samtal kommer vi att börja med en internationell utblick, för att sedan gå ned på nationell nivå och diskutera situationen i Sverige, nu och framåt.

BoKlok

BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. Skanskas gedigna erfarenhet av att bygga hus kombineras med IKEAs gedigna erfarenhet av att inreda dem. Tillsammans bygger vi bostäder för människor som vill bo bra i ett eget hem men ändå ha pengar över till annat. Kort sagt: Vi bygger prisvärda hem för alla.

Boklok.se

 

Paul Smith

Councillor, cabinet member with responsibility for Housing, Bristol City Council

Paul Smith är kabinettsledamot för bostäder i Bristol City Council. Han har arbetat inom bostäder, främst inom bostadsrättsföreningssektorn, i över 30 år och har suttit totalt 15 år som kommunalråd. Pauls intentioner har varit att använda Bristol som en testbädd för bostadsinnovationer som svar på en allvarlig bostadskris och klimatkrisen.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö sedan 2013. Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer och en del av Öresundsregionen – Nordens största arbetsmarknadsregion. Malmö stad har integrerat FN:s globala hållbarhetsmål i sin målstruktur för en hållbar och inkluderande stad, och skrivit under FN-initiativet ”The Shift” som verkar för bostaden som en mänsklig rättighet. Sedan Katrin tog över har det allmännyttiga bostadsbolaget MKB gått från att bygga 28 lägenheter till drygt 750 lägenheter per år.

Jacob Karlsson

VD, K-Fastigheter

Jacob Karlsson är ett av fastighetsbranschens stjärnskott och grundade redan vid ung ålder företaget K-fastigheter. Idag har företaget över 1900 hyresrätter och ca 1000 till på gång. Idén bygger på koncepthus med prefabricerade element, för att skapa hem som många har råd att bo i. Jacob Karlsson har i grunden en examen i ekonomi och sitter, vid sidan av sina uppdrag i K-Fastigheter, i ett antal styrelser

Martin Grander

Forskare, fil. dr. i urbana studier, Malmö universitet

Martin Grander är forskare vid Malmö universitet inom urban integration, d.v.s. hur staden hänger, eller inte hänger, ihop. Fokus ligger på boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, integration och segregation. Martins doktorsavhandling lyfte problematiken kring den ökande bostadsojämlikheten i våra städer. Han är en omtyckt föreläsare och sitter sedan 2018 som expert i Boinstitutets kunskapsråd.

Niclas Bagler

Country Manager, BoKlok Sverige

Niclas Bagler är landschef för BoKloks verksamhet i Sverige och driver affärs- och projektverksamheten. Niclas har bred erfarenhet inom området såväl som gedigna kunskaper om investering- och anbudsprocesser. Affärsverksamhet och processutveckling för projektutveckling och projektgenomförande ligger i fokus.

Gunnar Oesterreich

Moderator

Utgivare av intervjupodcasten ”Spännande möten”, konsult inom e-handel och digitalisering. Gunnar ett långt förflutet inom kommunikationsbranschen där han bl a jobbat med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Vasakronan och Ivar Kjellberg. Har även hunnit med en karriär som elitidrottare och förbundskapten för Schweiz volleybollandslag.

Kontaktperson

Magdalena Stadler