Twitter logo

Segregationen och dess konsekvenser

Vilken roll har byggbranschen när vi ska bygga ett Sverige för alla och hur kan vi inom byggbranschen motverka segregationen? Och hur gör vi när vi ibland saknar perspektiven och informationen? 

I grund och botten handlar det om att boendesegregationen påverkar skolsegregationen vilket i sin tur påverkar segregationen på arbetsmarknaden. Det innebär att skillnaderna vi ser på bostadsmarknaden kan komma att påverka familjer och barn när de växer upp, där utbildningarna och jobben är olika tillgängliga för unga vuxna baserat på vart de bor eller är uppväxta. Detta skapar i sin tur stora klyftor i samhället. Genom att bli medveten kring utmaningarna vi står inför och konsekvenserna som tillkommit för varje svensk medborgare i samband med att segregationen ökat och klyftorna ökat - kan vi förhoppningsvis få större förståelse för vår roll när vi ska bygga ett inkluderande samhälle för alla.

I detta samtal intervjuar Byggsandra Karen Austin som kommer dela med sig av hur segregationen uppstått, vilka konsekvenser man ser på individnivå samt samhällsnivå och den viktigaste frågan: Vad kan vi göra för att motverka segregationen varenda dag. 

Sandra "Byggsandra" Mobaraki

Sandra Mobaraki driver sedan 2018 den digitala plattformen Byggsandra och har grundat nätverket Byggbranschens kvinnor. 2019 maj valde hon att starta bolaget “Byggsandra Consulting Sweden”. Syftet med hennes verksamhet är att tillgängliggöra byggbranschen för alla och inspirera följarna att söka sig till sektorn. Sandra tror på förebilder och vill bidra till en mer jämställd bransch. Hon arbetar även med frågor som rör inkludering och förändringsarbete. 

 

ByggSandras instagram

Karen Austin

Processledare, Delegationen mot segregation

Karen Austin är processledare på Delegationen mot segregation. Hon har tidigare arbetat med frågor som rör jämställdhet, förebygga mäns våld och hedersrelaterat våld, antirasistiskt arbete. Både statligt, kommunalt och i föreningslivet.

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregationen är en så kallad enrådsmyndighet. 

Kontaktperson

Sandra Mobaraki

byggsandra@gmail.com