Twitter logo

Construction Management - ett lönsamt alternativ för ökad konkurrens i byggbranschen

CM  - Effektivt byggande som ökar konkurrensen och minskar byggkostnaderna

Många kommuner står inför stora upprustningar av exempelvis skolbyggnader och simhallar. Att få ihop ekonomin och att kunna påverka tidsplanen i dessa projekt är a och o. Att genomföra projekten i Construction Management (CM) är ett sätt att bygga effektivt och ökar konkurrensen genom att varje del i projektet upphandlas var för sig, samtidigt som det öppnar för mindre aktörer så minskar byggkostnaden också.

Det finns flera kända CM-projekt såsom Centralstationen i Stockholm, Fotografiska museet. Likaså flera skolor, bostadshus och gallerior har byggts med CM.

CM är särskilt fördelaktigt vid komplexa projekt där förutsättningarna ändras under projektets gång liksom för tidskritiska projekt. Eftersom projektet handlas upp i delar kan beslut fattas allt eftersom och delarna kan planeras och utföras parallellt. Alla detaljer behöver inte vara specificerade vid första spadtaget och en snabb byggstart är möjlig.

CM bolagen

Ett lönsamt alternativ för ökad konkurrens i byggbranschen

Branschföreningen CM-bolagen verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform.

CM-bolagens medlemmar är företagen Cowi-Projektbyrån, Forsen och Ebab.

cm-bolagen.se

Stefan Dahlgren

VD i Dahlgren Projektkompetens AB samt DCM AB

Stefan Dahlgren har mer än 30 års erfarenhet av fastighetsbranschen i flera olika roller inom fastighetsutveckling, projektledning, förvaltning och fastighetsdrift. Stefan har varit ordförande i branschföreningen ”CM bolagen” sedan 2012.

Hemsida Dahlgren Projektkompetens

Hemsida DCM

Caroline Szyber

Moderator

Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott

Kontaktperson

Stefan Dahlgren

dahlgren@cm-bolagen.se, +46 70 482 48 78