Twitter logo

Corona - omvälvande förändring och digital omställning i bostadsbranschen?

De senaste månaderna har världen genomgått omvälvande förändringar. Pandemin har påskyndat den pågående digitala omställningen vilket gjort att hela nya digitala beteenden och kopplingar växer fram. Med en ny digital verklighet, där fler arbetar på distans och där många fler tjänster nu erbjuds digitalt, krävs även ett uppdaterat och anpassat ledarskap.

För aktörer inom bostadsbranschen blir det avgörande att förstå de nya trenderna för att kunna möta kundernas nya behov och medarbetarnas förutsättningar.

Om detta berättar Claudia Olsson i seminariet Corona - en skjuts framåt för digital omställning i bostadsbranschen.

Stellar Capacity

Stellar Capacity är ett globalt utbildningsbolag med inriktning på exponentiell teknikutveckling, digitalisering och ledarskap. Över 65 000 individer över hela Europa har tagit del av Stellars utbildningsprogram, föreläsningar, öppna chefskurser och anpassade medarbetarprogram inom digitalisering och resiliens. Stellar Capacity utbildar bland annat ledare som leder team på distans och har även skräddarsydda utbildningsprogram för företag som vill anpassa och utveckla sin affärsmodell jämte förändrade digitala förhållanden. Därtill genomför Stellar Capacity kartläggningar av digital kompetens.

Stellarcapacity.com

 

Claudia Olsson

Digitaliseringsexpert

Claudia Olsson är VD för Stellar Capacity samt Styrelseordförande för Swedish for Professionals. Hon har utsetts till ung global ledare av World Economic Forum samt till en av Europas 40 främsta ledare under 40 år. Sedan 2018 ingår hon i Europeiska Kommissionens högnivågrupp som skriver visionen för Industry 2030 för Europa samt i World Economic Forums framtidsråd för Värderingar, Etik och Innovation.

claudiaolsson.com

 

Kontaktperson

Claudia Olsson

claudia@stellarcapacity.com, 0704 391 975