Twitter logo

En ny bopolitik för Sverige – Samverkan, rättigheter och ansvar

Bostadsfrågan är fundamental för individen som grund för livet, och för samhället som grund för hållbar utveckling lokalt och globalt.

Global Utmaning vill, som politiskt obunden tankesmedja, bryta dödläget kring bostadsfrågan och få tillstånd ett nytt samlat grepp från ansvariga på nationell och kommunal nivå för att ta fram strategier för bostadsfrågan. Under 2020 har tankesmedjan anordnat sex policydialoger om En ny bopolitik för Sverige där vi djupdykt i olika tematiska områden med det övergripande syftet att ta fram en plattform för en ny samverkansmodell. Aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle har deltagit i konstruktiva diskussioner.

Nu sammanställer vi resultatet från dialogerna och innan höstens lansering vill vi dela med oss av våra fynd. Global Utmaning bjuder in Sophie Nachemson-Ekwall, Christer Larsson, Carl-Johan Engström och representanter från riksdagen och regeringen (tbc), till samtal om kärnan i plattformen.

Global Utmaning

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som verkar för hållbara samhällen. Tankesmedjan arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning.

https://www.globalutmaning.se

 

Karolina Skog

Regeringens särskilda utredare, riksdagsledamot

Har regeringens uppdrag att utreda social bostadspolitik med fokus på strukturell bostadslöshet och trösklar till ett eget boende. Miljöminister fram till 2019 och dessförinnan kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och bostadsförsörjning i Malmö. Har även varit ledamot i Bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59) samt Samhällsbyggnadsberedningen inom SKR.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelseordförande Malmö (s)

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö sedan 2013. Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer och en del av Öresundsregionen – Nordens största arbetsmarknadsregion. Malmö stad har integrerat FN:s globala hållbarhetsmål i sin målstruktur för en hållbar och inkluderande stad, och skrivit under FN-initiativet ”The Shift” som verkar för bostaden som en mänsklig rättighet. Sedan Katrin tog över har det allmännyttiga bostadsbolaget MKB gått från att bygga 28 lägenheter till drygt 750 lägenheter per år.

Monica von Schmalensee

Arkitekt SAR/MSA och partner på White Arkitekter

Under hennes tid som VD etablerades White på den internationella arenan. Monica fick pris som Årets Samhällsbyggare 2016 och 2018 utsåg regeringen henne, att som ordförande för ”Rådet för hållbara Städer”, driva regeringspolitik inom detta område. Hon är ledamot av IVA och näringslivsrepresentant i FORMAS forskarråd. Som senior rådgivare på White är Monica med i olika strategiska stadsutvecklingsprojekt.

Sophie Nachemson-Ekwall

Doktor och forskare vid CRSM vid Handelshögskolan i Stockholm

Sophie är en prisbelönt ekonomijournalist som arbetat i 20 år på bland andra Dagens Industri, Affärsvärlden, Dagens Nyheter och E24. 2019 skrev hon rapporten “A Swedish market for sustainability-related and socially labelled bonds. Institutional investors as drivers.” där hon undersöker den roll som svenska institutionella investerare kan spela i utvecklingen av en svensk marknad för sociala obligationer.

http://www.sophienachemsonekwall.com

Carl-Johan Engström

Professor emeritus vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö

Carl-Johan Engström är ordförande i Global Utmanings hållbara städer-råd och initiativtagare till antologin ”En ny plattform för att lösa bostadsfrågan”. Carl-Johan är professor emeritus vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö. Han har varit ansvarig tjänsteman för stadsutveckling i Uppsala och dessförinnan avdelningschef vid Boverket samt varit ordförande i FFS, Föreningen för Samhällsplanering.

Christer Larsson

Adj. professor på Arkitektskolan, Lunds universitet.

Han var tidigare Stadsbyggnadsdirektör i Malmö, han har verkat som praktiserande arkitekt och drivit egen arkitektbyrå. Han har suttit i Malmö stadskommission för ett socialt hållbart Malmö och varit särskild utredare för Sveriges regering för att formulera en ny nationell politik inom arkitektur, form och design. Christer är b.la. expert i Kommittén för modernare byggregler och ledamot i IVA Samhällsbyggnad.

Kontaktperson

Tove Julin