Twitter logo

Medborgares tillgång till bostad och det delande boendets effekter på ensamhet och hälsa

Kan bostäder nyttjas bättre genom delning och kan det få effekter för både individerna och samhället?

Flest kvm per person och ändå ett skriande behov av bostäder, inte minst trygga bostäder till rimlig kostnad för unga.

240 av 290 kommuner rapporterar bostadsunderskott. Bostadsbristen är också anledningen till att en av tre unga (311 000) tvekar att flytta till en annan ort. Samtidigt har många yta över i den egna bostaden. Aktuella studier visar också att människor i olika åldrar lider av ensamhet, ett problem med både psykiska och fysiska konsekvenser. Att bygga bort bostadsbristen kostar resurser och tar tid.

Ett tak är en social innovation som utgår från samhällsutmaningar. Utmaningar och möjligheter med att bättre nyttja ytor som redan finns liksom delandets effekter på ensamhet och ohälsa. I en pågående studie har vi konstaterat behovet av en omställning för att åstadkomma samverkan och samnyttjande för att bidra med nya smarta boendelösningar och adressera hållbarhetsmålen.

Ett tak AB

Ett tak erbjuder en ny typ av bostadstjänst, en social innovation för co-living med fokus på människorna. Matchningen är baserad på båda parters krav, intressen och önskemål. Det underlättar både att söka och erbjuda sitt boende. Med intuitiva och användarvänliga digitala lösningar sänker vi trösklarna till ett ömsesidigt inneboende som är tryggt och modernt. Hållbart både för individerna och för samhället.

etttak.se

 

Ann Edberg

Medgrundare och VD, Ett tak

Engagerad civilekonom och social entreprenör som brinner för samverkan om hållbara lösningar med människorna i centrum. Driver och utvecklar digital matchningstjänst för co-living. Initiativtagare och projektledare för en studie som finansierades av Sven Tyréns Stiftelse 2019: ”Den Sociala innovationen – ett folkhälsosamt medel mot ensamhet och bostadsbrist”

Karolina Skog

Regeringens särskilda utredare, riksdagsledamot

Har regeringens uppdrag att utreda social bostadspolitik med fokus på strukturell bostadslöshet och trösklar till ett eget boende. Miljöminister fram till 2019 och dessförinnan kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och bostadsförsörjning i Malmö. Har även varit ledamot i Bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59) samt Samhällsbyggnadsberedningen inom SKR.

Christer Larsson

Arkitekt SAR/MSA, KKH

Tidigare stadsb. direktör i Malmö, adj. professor i arkitektur.
Verksam i AB-HELASTADEN, en plattform för kunskapsdelning.
Regeringens utredare för, Gestaltad livsmiljö, en ny politik för arkitektur, form och design.
Senior rådgivare, Global Utmaning, Nordic City Network.
Honorary Academician, Acad of Urbanism, London.Uppdrag; INTA, Paris, Europan. Bopriset.
Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Emma Sarin

Projektchef HSB Living Lab

Projektchef för det unika bostadslaboratoriet HSB Living Lab. En unik arena där forskning och utveckling av framtidens hållbara boende sker i en helt verklig bostadsmiljö. Här samsas idag runt 100 projekt kring allt från material och teknik, till hållbara beteenden i boendet.

http://www.hsblivinglab.com

Viktoria Walldin

Partner, Antropolog, Specialist Social hållbar stadsutveckling, White

Socialantropolog med gedigen erfarenhet av arbetsmetoder som fokuserar på sociala aspekter vid stadsplanering och arkitektur. Har genomfört åtskilliga dialogkonsultationer med allmänheten, tjänstemän, olika förvaltningar och politiker. Fokus på att tillsammans med arkitekter utveckla förståelsen för samspelet mellan brukares beteende och relationen till den fysiska miljön.

http://www.whitearkitekter.com

Kontaktperson

Ann Edberg

ann@etttak.se, 070-600 07 50