Twitter logo

Hållbar stadsbyggnad

För en aktiv samhällsbyggare krävs ett stort ansvar för miljö, samhälle och ekonomi. Hur går det ihop? 

Våra städer växer och samtidigt som det bidrar till nya möjligheter, skapar det också utmaningar. För att vi byggaktörer ska kunna vara aktiva samhällsbyggare och bidra till en hållbar stadsbyggnad så ställer det stora krav och behov av nödvändiga investeringar. Men en hållbar stadsbyggnad kräver initialt även en allmän planering och en vision om vad man vill skapa för samhälle. Det räcker inte enbart att vi byggaktörer gör klimatsmarta investeringar, bygger gröna kvarter eller stödjer grannsamverkan. Det kräver samverkan på olika nivåer och mellan olika aktörer. Att få in fler bostadsformer i våra kommuner och stadsdelar är ett av verktygen för att bidra till en hållbar stadsbyggnad och ett hållbart samhälle.

SKB

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 90 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar kooperativa hyresrätter som förmedlas efter turordningsprincip. SKB etablerades 1916 och är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på regionens bostadsmarknad. 

SKB

Instagram

 

Eva Nordström

VD, SKB

Eva Nordström är vd för SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Med en lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen samt kooperativa företag och organisationer, leder hon sedan drygt fem år tillbaka Stockholms största privata hyresrättsaktör med 91 000 medlemmar, 146 fastigheter, 8 114 lägenheter och med målet att byggstarta drygt 1 500 kooperativa hyresrätter fram till 2027.

Kontaktperson

Yvonne Edenmark Lilliedahl

yvonne.lilliedahl@skb.org, 08-704 60 38