Twitter logo

Handbok för den hållbara småstaden

Att bygga hållbart ska inte vara komplicerat. Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Trivector tagit fram en handbok för den hållbara småstaden med konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå. Handboken riktar sig till de som arbetar med hållbar stadsutveckling på en kommun och byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprocessen.

Länk till handboken: https://www.krooktjader.se/nyheter/ny-handbok-for-den-hallbara-smastaden

Ett samtal med utgångspunkt ur boken mellan Malin Sjölund Olsson, hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder, och Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling på Hyresgästföreningen.

Arkitekterna Krook & Tjäder

Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av staden. Styrkan ligger i det personliga mötet, värmen och öppenheten. En känsla av det lilla arkitektkontoret men med det stora kontorets möjligheter. Starka team i Malmö, Halmstad, Göteborg, Borås, Stockholm, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen kompetensbank, vilket säkerställer en hög kvalitet i såväl stora som små projekt.

Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi kan stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. Det skapar helhetssyn, verkshöjd och trygghet i genomförandet. Framför allt möjliggör vårt arbetssätt korta ledtider. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byggnaden in i minsta detalj

Malin Sjölund Olsson

Hållbarhetsstrateg & Arkitekt SAR/MSA, Krook & Tjäder

Jag arbetar som arkitekt och hållbarhetsstrateg på Arkitekterna Krook & Tjäder. Vi har alltid haft ett stort engagemang och driv inom hållbarhet. I min roll som hållbarhetsstrateg arbetar jag utifrån ett strategiskt perspektiv där jag samordnar och coachar i uppdrag. Jag är utbildad arkitekt på CTH med mer än 20 års erfarenhet av olika typer av uppdrag. Eftersom hållbarhetsfrågor alltid varit mitt fokus, både privat och i mitt yrke har jag fördjupat mig inom olika områden och är numer Certifierad Miljöbyggsamordnare, samt utbildad i Kvalitets- och miljöledning och har en bakgrund som KMA.

Kenneth Berglund

Utredare Stadsutveckling, Hyresgästföreningen

Jag är kulturgeograf och intresserar mig för frågor kring hur vi på ett hållbart sätt planerar och bygger våra samhällen. Min bakgrund är bland annat inom flygtrafikledning och -planering på Luftfartsverket. Sedan jag 2007 tog min examen, efter studier på Stockholms universitet, har jag arbetat med planerings-, bygg- och strandskyddsfrågor inom såväl kommuner som länsstyrelse. Jag har även certifierat mig för och arbetat som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, med N-behörighet.