Twitter logo

Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden?

Universell utformning handlar om att utforma samhället utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Att redan i planeringsstadiet för nya byggprojekt ta hänsyn till de varierande behov som finns hos olika användargrupper. Med universell utformning kan vi minska behovet av stigmatiserande – och kostsamma – anpassningar eller särlösningar i efterhand. Det här arbetssättet kan också ge upphov till nya, hållbara bostadslösningar i linje med Agenda 2030 och löftet om att ”ingen ska lämnas utanför”.

Seminariet arrangeras av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början, som vill initiera samskapande processer för utveckling av bostäder och bostadsområden där alla kan bo och leva tillsammans på lika villkor.

I en rapport från tidigare i år pekar Rätt från början på en segregerad bostadsmarknad och att det behövs en stor satsning på bostäder som alla har möjlighet att efterfråga  – annars riskerar allt fler stå utan ett fungerande boende.

OBS - seminariet kommer livetextas

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av 46 rikstäckande funktionsrättsförbund. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Utgångspunkten är rättighetsperspektivet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet Rätt från början drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden och i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola.

funktionsratt.se

Diana Chafik

projektledare, Rätt från början

Diana Chafik har gedigen erfarenhet som projektledare, främst inom museivärlden, med tidigare projektledaruppdrag på exempelvis Sörmlands museum, Upplandsmuseet och Nordiska museet. Hon har också arbetat på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Hemsida Rätt från början

Tor Gustafsson

Kommunikatör, projektet Rätt från början, Funktionsrätt Sverige.

Tor Gustafsson arbetar som kommunikatör hos Funktionsrätt Sverige sedan 2016. Han har erfarenhet som expert inom standardisering och har tidigare bland annat arbetat med projektet Från snack till verkstad, som handlare om att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

rattfranborjan.nu

Karolina Celinska

Rättighetspolitisk Samordnare, DHR

Karolina Celinska har gedigen erfarenhet som expert inom tillgänglighet och användbarhet. DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, som bland annat har varit med i utvecklingen av en ny, vändbar toalett som kan underlätta vardagen för många människor. DHR:s vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

dhr.se

 

Emil Erdtman

Doktorand vid Certec, Lunds tekniska högskola och medarbetare i projektet Rätt från början

Emil Erdtman doktorerar hos Certec vid Lunds tekniska högskola med inriktning mot universell utformning. Rubriken för Emil Erdtmans forskningsprojekt är “Förändringsprocesser för ett universellt utformat samhälle”.

Hemsida

Kontaktperson

Diana Chafik